"Pri každom vážnom ochorení sme našli stav nedostatku kyslíka. Nedostatok kyslíka vo väzivách naznačuje niektoré choroby...Hypoxia, alebo nedostatok kyslíka sú hlavnou príčinou degeneratívnych ochorení vo väzivách."
Dr. Stephen Levine, molekulárny biológ, autor. Oxygen Deficiency: A Concomitant to All Degenerative Illness (Nedostatok kyslíka: V pozadí degeneratívnych ochorení)

"Nedostatok kyslíka vedie k ochoreniu tela a pri dlhšom pôsobení vedie k smrti. Je zbytočné o tom debatovať."
Dr. John Muntz, odborník na stravovanie

"Rakovina má len jednu hlavnú príčinu. Ide o anaerobné dýchanie (nedostatok kyslíka) telesných buniek."
Dr. Otto Warburg, dvakrát obdržal nobelovu cenu za onkologický výskum

"Nedostatok kyslíka vo väzivách súvisí s veľmi vážnymi stavmi, ako sú: ochorenie srdca, anémia – málokrvnosť, otrávenia. Vedci konštatujú, že trvalý nedostatok kyslíka je zodpovedný za vytvorenie rakovinových buniek, čiže ide o jednu z hlavných príčin rakoviny."
Dr. Paavo Airola

"Nedostatok kyslíka znamená nedostatok biologickej energie, čo sa môže prejaviť vo vyčerpanosti, ale môže viesť aj k životu nebezpečným chorobám. Vzťah medzi nedostatkom kyslíka a chorobami bol už dokázaný."
Dr. W. Spencer WayJournal of the American Association of Physicians

"Chronický nedostatok kyslíka vo väzivách priamo súvisí s problémami koronárnej artérie a srdcového záchvatu. Dr. Parris Kidd zistil, že kyslík má kľúčový význam pri zabezpečení správnej činnosti imunitného systému, napr. pri vytváraní odolnosti voči chorobám, baktériám, vírusom."
Dr. Stephen Levine