Prevádzka: VITALITY ŠTÝL s.r.o.                  

                   PASSAGE BENICZKY                   

                   Námestie SNP č. 16

                   974 01  Banská Bystrica

       

tel.: +421(0)907582758

E-mail: info@kolagenovesolarium.sk

web: www.kolagenovesolarium.sk