PRIEBEH

Kyslíková terapia obyčajne trvá 20 až 30 minút. Počas jej trvania máte na tvári nasadenú nosnú kanylu pripojenú k prístroju, ktorá separuje kyslík z okolitého vzduchu. (Nosná kanyla sa za jednorázový poplatok 1,50 € stáva majetkom klienta a môže ju použiť pri ďalších sedeniach). Za ten čas vdýchnete približne 20 až 60 litrov čistého kyslíka. Môžete sa rozhodnúť pre intenzívnu kúru, ktorá prebieha niekoľko po sebe nasledujúcich dní alebo siahnuť po tejto skrášľujúcej a ozdravnej pomôcke kedykoľvek, keď sa cítite byť na konci so silami. Dôležité však je absolvovať sériu sedení bez prerušenia. Len pravidelný príjem koncentrovaného kyslíka totiž zabezpečí telu zlepšenie celkového prostredia v organizme. Priaznivé účinky niekoľkých absolvovaných sedení pretrvávajú ešte dlho a udržujú rozbehnutú regeneráciu organizmu.